Top

Креирамо могућности. Остварујемо циљеве. Градимо партнерства.

О нама

East Side Financial Advisory (ESFA) је независна консултантска фирма, основана 2010. у Београду, специјализована за пружање широког спектра саветодавних пословних услуга у разним областима корпоративног управаљања укључујући трансакционо, финансијско и пословно саветовање и истраживање.  

Наше клијенте сматрамо партнерима и активно учествујемо у свим корацима на путу ка остварењу њихових стратешких циљева.

Креирамо јединствена финансијска решења, евалуирамо и квантифицирамо капиталне инвестиције, аквизиције, обезбеђивање квалитетне структуре обртног капитала, комплексна реструктирирања, откуп ненаплативих потраживања и слично.

Финансијска решења

Сваки доносилац одлуке, на прагу одлучивања о куповини или продаји бизниса или имовине, тражи јединствено решење за управљање трансакцијом. Наш тим поседује изванредну стручност за ефикасно структурисање и проналажење оптималних решења, за сваку пословну трансакцију.

Трансакционо саветовање

Ми смо подршка у развоју и унапређењу пословања наших клијената. Израђујемо јединствене стратегије дигиталне трансформације, тржишна истраживања, бизнис планове, студије изводљивости, анализе конкуренције, процене вредности капитала или имовине и остале повезане услуге.

Истраживање и стратешко саветовање

ESFA jе пословни партнер и власник удела у водећој регионалној фирми за стратешко саветовање Apsolon, у Србији.

apsolon-trans

Наш тим

Наш тим чине експерти са дугогодишњим искуством у финансијском и стратешком пословном саветовању, који су своју репутацију изградили креирањем практичних, ефикасних, прилагођених индивидуалних решења клијентима.